Kiều Tiến Anh trên báo UNESCO

Đã từng làm thuê cho rất nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau, anh càng thấy thấm thía ngày hôm nay: “Để làm một giám đốc giỏi cần phải là một nhân viên giỏi trước đã. Để trở thành một người lãnh đạo trước hết phải hiểu và làm tốt công việc của một nhân viên”. Đó là Kiều Tiến Anh, xuất phát điểm là một nhân viên bán hiểm nhân thọ sau đó tự mở công ty riêng, hiện nay anh là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần thương mại điện tử 5T Quốc Tế và Học Viện Đào Tạo Pluto.

Kiều Tiến Anh

Kiều-Tiến-Anh

Comment

There is no comment on this post. Be the first one.

Leave a comment